Sollicitatieformulier medewerker schoonmaak

Naam*
Adres*
Postcode en woonplaats*
Geboortedatum
Telefoonnummer*
Ben je met de school bekend? Zo ja, hoe?
Ik wil graag schoonmaken omdat.............
Beschrijf hier je relevante werkervaring (graag uitgebreid):
Als medewerker schoonmaak verdien je, afhankelijk van je leeftijd en ervaring tussen de €8,50 en €10,- bruto. Dat wil zeggen: €6,50 tot €7,70 netto.
Vul hier niets in a.u.b.

Procedure

Over de procedure

 

  • Interne kandidaten hebben in de procedure voorrang bij gelijke geschiktheid.
  • Sollicitanten dienen belijdend lid te zijn van één van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
  • Bij werving- en selectieprocedures hanteert de Gereformeerde Scholengroep de gedragscode die hiervoor is opgesteld. Op verzoek wordt deze gedragscode ter beschikking gesteld.
  • In het selectietraject  kan gebruik gemaakt worden van een psychologisch geschiktheidonderzoek.

 

 

Belangrijke data:

Plaatsing advertentie: zaterdag 16 mei 2009

Uiterlijke reactiedatum: woensdag 27 mei 2009 voor 10:00 uur

Selectiegesprekken op: afspraken over de datum worden in onderling overleg gemaakt

 

Uw sollicitatie kunt u richten aan:

Gomarus College

t.a.v. Jaap Prins 

Postbus 399

9700 AJ GRONINGEN

Bij voorkeur via:js.prins@gsg.nl

Sollicitatieformulier Afdelingsmanager O&W

Solliciatatie Afdelingsmanager Onderwijs & Welzijn

Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Voornaam*
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Telefoonnummer*
Mobielnummer
Belijdend lid:*
Informatie over arbeidsverleden
Huidige functie:*
Sinds:*
Motivatie
Wat zijn uw motieven om te solliciteren naar de functie van afdelingsmanager?*
Welke onderdelen in de functie spreken u het meest aan?*

Kennis en vaardigheden

1. Brede theoretische kennis en praktijkkennis van het vakgebied van het team.*
2. Kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan.*
3. Kennis van (relevante) onderwijskundige ontwikkelingen.*
4. Inzicht in taak en werkwijze van de brede scholengemeenschap.*
5. Vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen.*
6. Vaardigheid in het vertalen van onderwijsprogrammering naar de nodige aanpak en werkwijze voor het team en in het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden binnen de afdeling.*
COMPETENTIES (bij beantwoording graag praktijkvoorbeelden noemen)
A. Leidinggeven (groep)
Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren; tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.*
B. Coachen
Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in functie als in hun loopbaan.*
C. Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk voortdurend verbeteringen nastreven. Kwaliteit organiseren.*
D. Empathie
In het contact laten merken dat gevoelens, houding en motivatie van te onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden. Hanteren van signalen en emoties tussen anderen.*
E. Oordeelsvorming
Mogelijke handelswijzen, en de informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen.*
F. Visie ontwikkelen
In hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het lange termijnbeleid formuleren.*
Invullen voor 25 februari 2009
Vul hier niets in a.u.b.