Bijpraten door Tjisse: Raad van Toezicht

Soms komen ze dichterbij omdat de gemeente wil investeren (gymzalen Vondelpad). En tenslotte lopen we ook tegen knelpunten aan die duidelijkheid vragen. Het voorbeeld daarvan is de Magnolia. Zoals ik al eerder heb aangegeven ga ik eind januari met de medewerkers van Magnolia om tafel om ze bij te praten wat wel en niet kan. Daarom zal dit onderwerp ook in januari weer op de agenda van de RvT komen.

Een derde onderwerp op de vergadering van de RvT betrof het financieel meerjarenperspectief. Gelukkig ziet het er beter uit dan een aantal maanden geleden. Tegelijk lijkt het meer dan het is. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat er geld genoeg is wanneer we bijvoorbeeld, zoals dit jaar, een meevaller van ruim een miljoen euro hebben. De komende jaren zullen we dat alleen wel nodig hebben om risico’s af te dekken. We zijn erg afhankelijk van leerlingenaantallen. Wanneer we dat niet op peil kunnen houden, lopen we al snel in de rode cijfers. En wanneer er dan niet genoeg in reserve is betekent dat verscherpt toezicht.

Daarom ben ik ook uiterst terughoudend (lees dit als een understatement) met nieuwe investeringen en aanvragen voor extra geld voor wat dan ook, zeker wanneer die ook bij het maken van de begroting gesteld hadden kunnen worden. We begroten juist om financieel tot een goede beheersing te komen. Daarin passen dan niet allerlei tussentijdse wensen die in mijn ogen niet urgent zijn. Ik weet dat dit vervelend over kan komen, toch wil ik die discipline houden.

En dan het onderwijs. Het is de taak van de Raad van Toezicht, de naam zegt het al, toezicht te houden op het reilen en zeilen van de hele organisatie. Ik ben daarvoor hun eerste aanspreekpunt. Dat reilen en zeilen heeft niet alleen betrekking op financiën en organisatie, maar ook op onze kerntaak: onderwijs. Gisteren hebben we er over gesproken hoe je op dat onderdeel als RvT nu je rol moet invullen. Men wil niet in de “oude bestuursrol” vervallen (misschien ken je dat nog met het bezoeken van lessen). Je wilt als RvT ook niet op de stoel van de inspectie gaan zitten. Maar tegelijk ben je er wel verantwoordelijk voor dat er goed onderwijs gegeven wordt.

Gisteren hebben we daar vooral in ‘brainstormende zin’ over doorgesproken. Dat gesprek heeft er toe geleid dat de RvT in ieder geval meer systematisch geïnformeerd gaat worden over zaken als examenresultaten, doorstroomcijfers etc. Die gegevens hebben we gelukkig allemaal, maar een gesprek daarover met meer duiding wordt gewenst. Daarnaast wil men een aantal thema’s gaan benoemen waar men of de organisatie op wil bevragen of zelf kaders aan de bestuurder mee wil geven. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan vraagstukken over wat je allemaal als organisatie aan wilt bieden als onderwijs. Al met al een mooie discussie die, daar waren we het met elkaar wel over eens, nog een fors stuk concretisering vraagt.