Bijpraten door Tjisse: LVGS

Het is niet verrassend dat ook hier het onderwerp identiteit weer op de agenda stond. Professor Te Velde heeft ons meegenomen in de context van het gereformeerd onderwijs, waar het vandaan komt en waar we nu staan. Zijn verhaal kwam in grote lijnen overeen met het verhaal dat hij nog niet heel erg lang geleden ook in Noord-Nederland heeft gehouden op een aantal plaatsen. Voor mij dus heel erg handig om het nu ook te horen. Helder kwam naar voren dat je van alles formeel kunt regelen, maar dat het er vooral om gaat hoe je zelf identiteit in de school handen en voeten geeft. Dat doe je heel persoonlijk en daarover zullen we de komende tijd dus het gesprek met elkaar aan moeten gaan.

 

Dezelfde dag heeft ook Johan Andringa ons een inkijk gegeven in het evangelisch onderwijs. Daar was natuurlijk erg veel herkenning. We waren het er met elkaar over eens dat we vooral het gesprek met elkaar zullen moeten zoeken en vasthouden. Maar, eerlijk is eerlijk, er zijn binnen de evangelische scholen twee stromen, waarbij we ons met de een meer verbonden voelen dan met de ander. In een steeds meer seculiere samenleving kun je best nog wel van elkaar verschillen, maar kan het niet zo zijn dat je elkaar beconcurreert.

 

Verder heb ik voor het eerst een intervisiebijeenkomst samen met de bestuurders van de andere gereformeerde VO-scholen, de bestuurder van De Passie en die van de CSG Prins Maurits (Middelharnis) mogen meemaken. Het is intervisie, dus wat besproken wordt is persoonlijk en blijft daar ook. Ik kijk er wel met veel plezier op terug.

Tenslotte hebben we nog gesproken over GRIP en het CFA.