Bijpraten door Tjisse: Financiën

Per saldo betekent het voor de GSG dat we dit jaar ongeveer een miljoen euro extra zullen ontvangen. Dat is mooi, maar we zullen dat de komende jaren ook hard nodig hebben. Want hoe je het ook wendt of keert, we zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om het leerlingenaantal niet alleen te houden, maar zelfs nog iets uit te breiden. De marges zijn uitermate klein, 20 leerlingen meer of minder maakt financieel gezien een groot verschil.

 

 

Ik kan me voorstellen dat het soms onlogisch overkomt. Aan de ene kant scherp aan de wind zeilen en lezen dat er extra geld komt. Deze grilligheid wordt vooral veroorzaakt door het ongewisse beleid vanuit Den Haag. Maar extra geld betekent niet dat er veel extra kan. Het zorgt er meer voor dat de tegenvallers niet te groot worden dan dat we het geld tegen de drempels op kunnen laten klotsen. Voor zover dat laatste ooit het geval is geweest, dat is nu zeker over. Onze meerjarenprognoses staan nog steeds onder druk. Ik zie het als een extra aansporing om nog beter in beeld te brengen welke kwaliteit wij als scholen te bieden hebben zodat we op die manier aantrekkelijk zijn voor nieuwe leerlingen. Die aansporing wil ik ook graag aan jullie meegeven.