Bijpraten door Tjisse: Bouwperikelen

Voor de locatie Magnolia zijn we druk aan het rekenen of en hoe verbouw mogelijk zou kunnen worden gemaakt. Tegelijk wordt er al tijd en geld in voorbereidende werkzaamheden gestoken. Dat maakt het er niet duidelijker op als het gaat om de vraag wat er nu echt gaat gebeuren. Op dit moment kan ik die duidelijkheid ook nog niet geven. Over een aantal weken zal ik daarover met de medewerkers van de locatie om tafel gaan zodat er hopelijk wat meer duidelijkheid ontstaat. Dat de stand van zaken nu niet echt bevredigend is, begrijp ik.

 

Opmerkelijk is dan eigenlijk dat in Drachten vanuit de gemeente signalen komen dat het Gomarus wel eens aan de beurt kan zijn voor andere huisvesting. Daarin zie je maar hoe verschillend per gemeente de situatie ligt. We hebben vorige week met een deel van het team van Drachten om tafel gezeten om te bedenken hoe je in een gebouw kunt laten zien waar je als school voor staat. Een leuke sessie, waarbij ik van mijn kant ook nog eens nadrukkelijk heb aangegeven dat het allemaal nog wel moet gebeuren. Dat de gemeente er over praat, wil nog niet zeggen dat er geld is.

 

En dan tenslotte de gymlokalen aan het Vondelpad. In principe is er vanuit de gemeente Groningen geld voor de bouw van twee nieuwe lokalen. We zouden daarmee voldoende capaciteit hebben. Er zijn echter ook wensen vanuit de wijk en sportvereniging NIC om te kijken of we iets groter kunnen bouwen zodat ook zij er gebruik van kunnen maken. Daarvoor zou de gemeente dan extra geld beschikbaar moeten stellen. En daarmee wordt het niet eenvoudiger. Ikzelf heb aan de bouw van de twee zalen de budgettaire grens gesteld dat we niet meer uitgeven dan we van de gemeente ontvangen. Ik realiseer me dat er best nog wel meer wensen zijn, maar daar maak ik, mede gelet op andere prioriteiten, budgettair geen ruimte voor vrij. We moeten scherp aan de wind varen en daar hoort dit ook bij.