Gisteren heeft ook de Raad van Toezicht vergaderd. Het accent van de vergadering lag op de onderwijskundige kant. Daarnaast hebben we gesproken over diverse bouwplannen in de verschillende gemeenten. Soms zitten die in het stadium van eventuele mogelijkheden (Drachten, Leeuwarden) en moet er vooral veel gebeuren in nader onderzoek en bewerken van het gemeentebestuur.


Hoe je het ook wendt of keert, ook voor onze organisatie is geld belangrijk. Zoals je vast al vernomen hebt uit de pers komt er een extra financiële impuls voor het onderwijs. Ook wij krijgen daar gelukkig wat van mee. Wat het voor het Menso Alting betekent, is nog niet helemaal duidelijk, wel dat er iets bijkomt. Voor het Gomarus betekent het een eenmalige impuls met daarnaast een meerjarige ophoging voor de materiële kosten. Daar staat weer een bezuiniging op de schoolboeken tegenover.


Op allerlei fronten is er veel te doen op onze scholen. Zeker als het om bouwen gaat, een inkijkje.


Twee weken geleden is de zogenaamde LVGS-2-daagse gehouden. Bestuurders van PO en VO zitten dan bij elkaar om gezamenlijk een aantal zaken te delen en waar nodig af te stemmen. Het programma kent, zeg maar, een inhoudelijke en meer zakelijke kant.


Gisteravond heeft de Raad van Toezicht uitvoerig gesproken over identiteit. Ik vertel daar graag wat over omdat het voor onze organisatie van groot belang is en het ieder van ons persoonlijk gaat raken. Het is moeilijk om de hele discussie in een korte bijdrage te vatten. Een paar belangrijke conclusies wil ik wel graag met jullie delen, en dat vraagt toch even iets meer tekst.