Master-SEN

Een groep docenten van het Gomarus College heeft de master dezer dagen afgerond. Dit werd in het bijzijn van familie en vrienden gevierd. Met de verworven kennis en de resultaten van uitgebreide praktijkonderzoeken wil de school de zorg aan leerlingen versterken. De praktijkonderzoeken hebben  onder meer als onderwerp:

  • hoe is de gereformeerde identiteit verankerd in de leerlingenzorg
  • het functioneren van mentoraat en leerlingbegeleiding
  • het woordenschatniveau van een brugklasleerling en de vraag in hoeverre het lesgeven hierop is afgestemd
  • een doorlopende leerlijn van rekenen in groep 8 naar wiskunde op het vo
  • de plaats van reflectie in de LOB van de leerling
  • onderzoek naar nieuwe methode van leerlingbegeleiding met daarin aandacht voor verdere professionalisering van die leerlingbegeleiding

 

Het Gomarus College stimuleert de verdere professionalisering van docenten. Ook voor hen geldt: bij het Gomarus College leer je voor je Leven.