Master Eductional Leadership met diploma bekroond

Twee jaar geleden startte een tiental schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs de opleiding MEL bij Penta Nova. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schoolleiders een cruciale rol vervullen in de professionalisering in het onderwijs.“Goed opgeleide schoolleiders die geleerd hebben onafhankelijk onderzoek te doen, komen ten goede aan de resultaten van de leerlingen", aldus Peter Dijkxhoorn opleidingsmanager bij Penta Nova.

 

 

En Johannes Weening, David de Jong, Eline Heeringa, Johan Hoekstra en Johan Leever deden onderzoek. “Jullie zijn de verspieders, want jullie hebben alvast een kijkje genomen in de onderwijswereld die op ons af komt. Een wereld van opbrenstgericht werken, systematisch volgen van leerlingen, handelen met verschillen en de omvorming tot een lerende cultuur”, aldus Gerard Janze.

 

 

De schoolleiders deden onderzoek naar een professionele leergemeenschap, onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen in een havo-klas, keuze-motieven christelijke ouders en leerlingen, zorgleerlingen en de kwaliteit van toetsing.

 

Onderzoek David de Jong.pdf                             Foto's

Onderzoek Eline Heeringa.pdf

Onderzoek Johan Hoekstra.pdf

Onderzoek Johannes Weening.pdf