Sollicitatieformulier stageplaats

Voordat je het formulier invult, is het goed om te weten dat wij verwachten dat onze medewerkers van harte instemmen met de gereformeerde identiteit van onze organisatie. Zij zijn belijdend christen en willen Christus navolgen in hun leven. Dat bepaalt hun levenshouding en hun relatie met de leerlingen/studenten.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Geslacht*
Nationaliteit*
Adresgegevens
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Telefoonnummer*
Mobielnummer
School/afdeling waarin u geïnteresseerd bent:
Voorkeur vestiging, Gomarus College:
Functiegebied stageplaats:
Wij verzoeken u om uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar: stage@gsg.nl
Vul hier niets in a.u.b.

Sollicitatieformulier onderwijsondersteunende functie

Voordat je het formulier invult, is het goed om te weten dat wij verwachten dat onze medewerkers van harte instemmen met de gereformeerde identiteit van onze organisatie. Zij zijn belijdend christen en willen Christus navolgen in hun leven. Dat bepaalt hun levenshouding en hun relatie met de leerlingen/studenten.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Geslacht*
Nationaliteit*
Adresgegevens
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Telefoonnummer*
Mobielnummer
School/afdeling waarin u geïnteresseerd bent:
Voorkeur vestiging, Gomarus College:
Wij verzoeken u om uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar: werken@gsg.nl
Vul hier niets in a.u.b.

Sollicitatieformulier onderwijsgevende functie

Voordat je het formulier invult, is het goed om te weten dat wij verwachten dat onze medewerkers van harte instemmen met de gereformeerde identiteit van onze organisatie. Zij zijn belijdend christen en willen Christus navolgen in hun leven. Dat bepaalt hun levenshouding en hun relatie met de leerlingen/studenten.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Geslacht*
Nationaliteit*
Adresgegevens
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Telefoonnummer*
School/afdeling waarin u geïnteresseerd bent:
Voorkeur vestiging, Gomarus College:
Vakken waarvoor u bevoegd bent les te geven:
Voorgezet onderwijs (Gomarus College)
Anders nl:
Middelbaar beroepsonderwijs (ROC Menso Alting)
Anders nl:
Vak dat u voorkeur heeft om les in te geven:
Wij verzoeken u om uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar: werken@gsg.nl
Vul hier niets in a.u.b.

Sollicitatieformulier ondersteunende functie

Voordat je het formulier invult, is het goed om te weten dat wij verwachten dat onze medewerkers van harte instemmen met de gereformeerde identiteit van onze organisatie. Zij zijn belijdend christen en willen Christus navolgen in hun leven. Dat bepaalt hun levenshouding en hun relatie met de leerlingen/studenten.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Geslacht*
Nationaliteit*
Adresgegevens
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Telefoonnummer*
Mobielnummer
School/afdeling waarin u geïnteresseerd bent:
Voorkeur vestiging, Gomarus College:
Functiegebied ondersteunende functie:
Wij verzoeken u om uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar: werken@gsg.nl
Vul hier niets in a.u.b.

Sollicitatieformulier leidinggevende functie

Voordat je het formulier invult, is het goed om te weten dat wij verwachten dat onze medewerkers van harte instemmen met de gereformeerde identiteit van onze organisatie. Zij zijn belijdend christen en willen Christus navolgen in hun leven. Dat bepaalt hun levenshouding en hun relatie met de leerlingen/studenten.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*
Tussenvoegsel
Voornaam*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Geslacht
Nationaliteit*
Straat en huisnummer*
Postcode / woonplaats*
Adresgegevens
Telefoonnummer*
School/afdeling waarin u geïnteresseerd bent:
Voorkeur vestiging (wanneer gekozen voor Gomarus College):
Functiegebied leidinggevende functie:
Wij verzoeken u om uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar: werken@gsg.nl
Vul hier niets in a.u.b.