Werken bij de Gereformeerde Scholengroep

De Gereformeerde Scholengroep wil voor het personeel een aantrekkelijk werkgever zijn. Wat betekent dit:

Om bij ons te kunnen werken verwachten wij dat u een belijdend christen bent die van harte instemt met de gereformeerde identiteit van de school en die bereid is om persoonlijk bij te dragen aan de realisering/ontwikkeling van deze identiteit in onze scholen.

 

De Gerformeerde Scholengroep heeft een tweetal scholen: het Gomarus College (voortgezet onderwijs) en het ROC Menso Alting (beroepsonderwijs).

Een kort overzicht van onze arbeidsvoorwaarden (naast de voorwaarden die in de CAO staan):

  • De GSG wil investeren in personeelsleden, die starten in het onderwijs; ze ontvangen begeleiding van de personeelscoach, en op locatie van de docentmentor. Tevens kunnen er scholingsfaciliteiten beschikbaar gesteld worden;
  • De GSG biedt een interessante regeling voor de reiskosten
    woon-werkverkeer, boven de CAO-vergoeding;
  • Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid van deelname aan het Fietsplan, een Bedrijfsfitness-regeling en collectieve verzekeringen voor ziektekosten, auto, huis, inboedel, aansprakelijkheid etc.