Bericht van Tjisse

Echt begonnen

Na een korte kennismaking voor de vakantie heb ik het gevoel nu echt te zijn begonnen. In de vakantieweken heb ik nog uitgebreid met m’n voorganger, Wybe Sierksma, kunnen spreken. Daarmee hebben we de overdracht tussen ons beide afgehecht en begint voor mij het echte inwerken.

Wybe heeft als interim goed werk geleverd, daar ben ik hem dankbaar voor. Ik hoop mede op basis daarvan meer structureel verder te kunnen bouwen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Daar heb ik zin in.

Die zin wordt niet in het minst gevoed door onze doelgroep: leerlingen. Doordat het Praktijkonderwijs nu als het ware na een verbouwing fysiek tot in de kern van het Dienstencentrum is doorgedrongen zie ik dagelijks een deel van onze leerlingen voorbijkomen (en ik hoor ze ook…) Dat is prachtig omdat je op die manier elke dag letterlijk mag zien waarvoor je het doet.

 

Daarom is het ook mooi dat jullie weer echt begonnen zijn na een periode van vakantie. Ik hoop dat jullie daar van hebben kunnen genieten, al weet ik ook dat op een paar plekken sprake is van zorg in verband met (ernstige) ziekte.

Met z’n allen zijn we een behoorlijke club en het zal mij alleen daarom al niet lukken met ieder van jullie persoonlijk individueel contact te hebben. Toch hoop ik de komende tijd een manier te vinden om voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie van jullie kwaliteiten en ideeën gebruik te kunnen maken. Zo moet er voor het volgende seizoen een nieuw schoolplan zijn. Een mooie manier om samen te gaan kijken hoe we daar inhoud aan kunnen geven.

 

Door heel praktisch een aantal afspraken die ik heb niet op het Dienstencentrum maar op jullie locaties te plannen maak ik verder in ieder geval kans je tegen het lijf te lopen en zelf iets van de sfeer te proeven. En ook daar geldt: je hoeft niet eens de drempel over om al leerlingen tegen te komen.

 

Jullie staan voor een nieuw seizoen waarin ook weer veel van jullie zal worden gevraagd. Het is verantwoordelijk werk dat ieder van jullie heeft, voor de klas, in de aula, op de administratie, de schoonmaak of waar je je dan ook maar inzet. Ik wens je daarbij een heel goed en gezegend jaar toe.

 

Met vriendelijke groet

Tjisse Stelpstra