College van bestuur

De stichting Gereformeerde Scholengroep wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit is een bestuur dat bestaat uit benoemde leden, die deze taak als een volledige functie vervullen: een professioneel bestuur. De statuten geven aan, dat het College bestaat uit één persoon, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. In de huidige situatie heeft het CvB een lid, en daarom noemen we hem de directeur/bestuurder. Deze directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting.

Het College van Bestuur heeft één lid: dhr. C.W. Heek.

 

organisatiemodel.ppt