Functie-eisen inzake werkgeverschap

 • werving en selectie leden College van Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Identiteit
 • beoordeling leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Functie-eisen inzake toezicht

 • beleidsdocumenten doorgronden en kunnen analyseren
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • prioriteit posterioriteit kunnen onderscheiden
 • informatie op strategisch gehalte taxeren
 • inzicht in cycli doel en middelen
 • inzicht in systematiek onderwijsverlening en onderwijsbedrijf
 • inzicht in bestuur en management en organisatieprocessen
 • inzicht in projectmatig werken

Functie-eisen algemeen

 • actief lid van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of Christelijke Gereformeerde Kerken
 • onderschrijven grondslag van de stichting GSG en de doelstelling van de scholen/onderwijsinstelling
 • besef van voorbeeldfunctie zich uitend in christelijk(e) houding en gedrag
 • beschikken over academisch denk- en werkniveau
 • bezitten van bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder, ook in een complexe omgeving
 • kunnen denken en opereren op strategisch niveau
 • inzicht hebben in de onderwijssector, onderwijsverlening en onderwijsontwikkelingen
 • affiniteit met de onderwijsinstelling
 • kunnen oordelen over functioneren van de onderwijsinstelling/scholen op grond van beschikbare informatie
 • evenwicht vinden tussen de noodzaak het College van Bestuur de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen casu quo een kritische houding aan te nemen
 • kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van stukken, gesprekken en besluitvorming
 • tijd en energie beschikbaar hebben en willen stellen
 • maatschappelijke en politieke betrokkenheid
 • woonachtig in het voedingsgebied van de scholen
 • kunnen opereren in team/collegiaal verband
 • bekend met Raad van Toezicht model en daarmee willen werken