Voorzitter

 • Brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring
 • Leidinggeven aan informatievoorziening en besluitvorming
 • Kennis van en inzicht in het takenpakket van het CvB
 • Kennis van functioneren en beoordelen m.b.t. het takenpakket van het College van Bestuur
 • Kennis van en ervaring met conflicthantering
 • Representatie Raad van Toezicht
 • Gevoel voor marketing en positionering van de school
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Juridisch, organisatie

 • Bestuurlijke kennis van en inzicht in organisatieprocessen, -belangen en –structuren en besluitvormingsprocessen
 • Kennis van onderwijswetgeving, statuten, interne regelingen, klachtenprocedures, governance en branchcodes
 • Kennis van het takenpakket van het College van Bestuur, ervaring met: werving, selectie, functioneren en beoordelen
 • Juridisch inzicht in contracten en contractuele verplichtingen van de stichtingen

Financiën

Kennis en analytisch vermogen op het gebied van:

 • bedrijfsvoering en financiën in complexe organisaties, indien mogelijk op het gebied van   onderwijsfinanciering
 • financieringsvraagstukken, treasurybeleid, risicobeheer, interne controle, rapportages en scenario’s op deze gebieden
 • integriteitsvraagstukken

 

Inzicht in en kennis van externe verantwoording (financieel jaarverslag)

Onderwijs

 • Brede kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs(beleid), de onderwijsstructuur, politieke ontwikkelingen
 • Kennis van en visie op onderwijskwaliteit en –resultaten
 • Inzicht in de onderwijs- en zorgproblematiek
 • Inzicht in de maatschappelijke functie van de school

Identiteit

 • Kennis van en inzicht in ontwikkelingen op het gebied van eigentijdse vormgeving van identiteit
 • Kennis van kerkelijke ontwikkelingen in relatie tot de schoolidentiteit
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van toelating van leerlingen en benoeming, ontslag  en toerusting van medewerkers op basis van de schoolidentiteit
 • In staat om het gesprek te voeren en verbinding te leggen met betrokkenen en (externe) belanghebbenden in het kader van identiteit