De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het College van Bestuur en oefent de taken en bevoegdheden uit die in de wet en de statuten aan de Raad zijn opgedragen of toegekend. Daarnaast heeft de Raad ook een rol als adviseur en werkgever van het College van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht en betrekt daarbij alle aspecten en relevante belangen in zijn overwegingen. De Raad van Toezicht beoordeelt of het beleid in overeenstemming is met de identiteit en de strategie van de onderwijsinstelling en toetst de uitvoering van het beleid marginaal. De Raad maakt bij de uitoefening van integraal toezicht (nog) geen gebruik van een toezichtkader.

 

De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk en streeft daarbij naar extra deskundigheid op de volgende aandachtsgebieden: identiteit, onderwijs/-kwaliteit, financiën, organisatie. De specifieke competenties voor deze functies zijn aanvullend op de algemene competenties die gelden voor de hele Raad van Toezicht.

 

De financiële leden vormen de auditcommissie, die de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de controller adviseert t.a.v. voorafgaande goedkeuring, verantwoording, benoeming accountant e.d.


Raad van Identiteit

Voor de beide scholen is een Raad van Identiteit, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan het College van Bestuur over de identiteitsontwikkeling van de scholen. De leden van de raad worden benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Het College zal identiteitsgevoelige besluiten eerst met de raad bespreken.

 

Leden Raad Identiteit:

Prof. Dr. J.W. Maris

Prof. Dr. M. te Velde

Dr. P. Vos