Opbouw van de Stichting Gereformeerde Scholengroep

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Plaats, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze organen zijn beschreven in de statuten van de stichting.

 Statutenwijziging GSG 1 juli 2008

Naast deze organen kent de stichting een Raad van Identiteit en locatiecommissies aanmelding leerlingen.

 

Binnen de stichting zijn drie Organisatorische eenheden gevormd:

  

Voor het Gomarus College is een directeurenoverleg ingesteld.

De stichting heeft ook een OPDC en daarnaast een stichting GSG Studiepunt, een huiswerkinstituut.