Opbouw van de Stichting Gereformeerde Scholengroep

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Plaats, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze organen zijn beschreven in de statuten van de stichting.

 

Statuten Stichting GSG juli 2017.pdf

 

Naast deze organen kent de stichting een Raad van Identiteit en locatiecommissies aanmelding leerlingen.

 

Binnen de stichting zijn drie Organisatorische eenheden gevormd: