Zuidhorn

Gomarus College Zuidhorn

Brilweg 21a (0594) 50 12 34

E-mail: zuidhorn@gomaruscollege.nl 

 

Op het Gomarus College in Zuidhorn kan uw zoon of dochter de volgende opleidingen volgen:

 

Vmbo Instroompunt Vakcollege: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1 en 2 (ook lwoo)

Vmbo theoretische leerweg: leerjaar 1 t/m 4

Havo en vwo: leerjaar 1 t/m 3

 

Voor leerlingen van het gymnasium en het praktijkonderwijs geldt:

leerlingen die praktijkonderwijs volgen, gaan vanaf de basisschool direct naar het gebouw aan de Lavendelweg in Groningen. Leerlingen die het gymnasium willen volgen, moeten na het eerste jaar naar het Vondelpad in Groningen.

 

Voor leerlingen van het Instroompunt Vakcollege geldt dat zij hun opleiding na twee jaar kunnen voortzetten op het Vondelpad.