Leeuwarden

Gomarus College Leeuwarden

Plataanstraat 1

8924 CR Leeuwarden

Tel: (058) 267 38 22

E-mail: leeuwarden@gomaruscollege.nl

 

Op het Gomarus College in Leeuwarden kan uw zoon of dochter de volgende opleidingen volgen:

 

Vmbo: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1 en 2 (ook lwoo)

Vmbo theoretische en gemengde leerweg: leerjaar 1 t/m 4

Havo en vwo: leerjaar 1 t/m 3

 

Voor leerlingen van het gymnasium en het praktijkonderwijs geldt:

leerlingen die praktijkonderwijs volgen, gaan vanaf de basisschool direct naar het gebouw aan de Lavendelweg in Groningen. Leerlingen die het gymnasium willen volgen, moeten na het eerste jaar naar het Vondelpad in Groningen.

 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen kunnen na twee jaar instromen in het Vakcollege op het Vondelpad.