Assen

Gomarus College Assen

Groen van Prinsterenlaan 20

9402 KD Assen

Tel: (0592) 34 22 28

E-mail: assen@gomaruscollege.nl

 

Op het Gomarus College in Assen kan uw zoon of dochter de volgende opleidingen volgen:

 

Vmbo Instroompunt Vakcollege: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1 en 2 (ook lwoo)

Vmbo theoretische leerweg: leerjaar 1 t/m 4

Vmbo gemengde leerweg zorg & welzijn: leerjaar 1 t/m 4

Havo en vwo: leerjaar 1 t/m 3

 

Voor leerlingen van het gymnasium en het praktijkonderwijs geldt:

leerlingen die praktijkonderwijs volgen, gaan vanaf de basisschool direct naar het gebouw aan de Lavendelweg in Groningen. Leerlingen die het gymnasium willen volgen, moeten na het eerste jaar naar het Vondelpad in Groningen.

 

Voor leerlingen van het Instroompunt Vakcollege geldt dat zij hun opleiding na twee jaar kunnen voortzetten op het Vondelpad.