Accenten per onderwijssoort en locatie

Ook al kunnen er duidelijke (accent)verschillen zijn in de onderwijsprocessen op allerlei vestigingen, toch is het zo dat de scholengemeenschap als geheel zorgt voor de onderlinge afstemming van de inhoud van de lesprogramma’s, en een drempelloze doorstroming van de leerlingen van de ene naar de andere opleiding garandeert. Directeuren van de toeleverende locaties zijn verantwoordelijk en dragen zorg voor deze doorstroming. Afspraken daarover worden bewaakt door het directieoverleg. Dus kan een leerling van het Gomarus College die verhuist probleemloos van de ene locatie naar de andere overstappen. En na afsluiting van een opleiding zal een leerling zonder obstakels over kunnen stappen naar een hoger niveau binnen de eigen scholengemeenschap.