Het Gomarus College is een brede scholengemeenschap met ruim 3000 leerlingen en ongeveer 350 personeelsleden. Het Gomarus College heeft 9 locaties. Vijf in Groningen, de overige vier zijn in Assen, Zuidhorn, Leeuwarden en Drachten.


Hoewel bij de verschillende locaties de onderwijsprogramma’s per schooltype logischerwijs gelijk zijn, hebben sommige vestigingen bijvoorbeeld geopteerd voor een andere didactische aanpak dan de overige, omdat deze voor de betrokken leerlingen meer onderwijsrendement oplevert. Ook komt het voor dat op de ene plaats de nadruk ligt op innovatie binnen een specifiek deelgebied van het onderwijs, dit als pilot voor de hele school, zodat bij gebleken succes deze vernieuwing eventueel schoolbreed kan worden ingevoerd.