Onderwijsaanbod

De Gereformeerde Scholengroep heeft een school voor Voorgezet Onderwijs: het Gomarus College en een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs: het ROC Menso Alting