We zijn een gereformeerde organisatie

Het Gomarus College en het ROC Menso Alting worden in stand gehouden door de Vereniging Gereformeerd Scholengroep. We zijn een gereformeerde organisatie. Dat is het uitgangspunt. Daarom is ons doen en laten gebaseerd op de Bijbel en de samenvatting daarvan zoals beschreven in de Drie Formulieren van Eenheid.

 

Ons christen zijn dragen we uit in het onderwijs, is merkbaar in het klimaat op school en in alle onderlinge contacten. 

 

We geven aandacht:

Aandacht voor de naaste dichtbij en veraf dat is wat we onze leerlingen willen meegeven in hun schoolloopbaan. In de eerste plaats willen we ze leren dat ieder mens een uniek door God geschapen mens is. Daarom behandel je elkaar met respect en aandacht. Daarnaast leer je aandacht te hebben voor de maatschappij waarin je leeft, onder andere door middel van excursies, gastlessen en maatschappelijke stages. Tenslotte strekt de aandacht zich ook uit naar de wereld om ons heen. Het in aanraking komen met mensen over de grens is uitgebouwd door middel van uitwisseling met buitenlandse scholen en instellingen.

Als laatste willen we leerlingen stimuleren om de medemens hulp te bieden waar dit nodig is.

 

Gomarus College: leren voor je Leven

 

ROC Menso Alting: Ontmoet elkaar